Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

-IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj 7326 od 19.09.2018.godine.

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - ZAMJENE MONOBLOK TOČKOVA NA DVA VOZA SERIJE CAFF

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - SLUŽBENO VOZILO

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OSIGURANJE ZAPOSLENIH I PUTNIKA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - IZNAJMLJIVANJE GODIŠNJIH LICENCI ZA SOFTVER

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - REDOVNA OPRAVKA RANGA SREDNJE OPRAVKE 3 SJEDEĆIH PUTNIČKIH KOLA TIPA “Y”

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×