Štampaj


POSTUPCI U TOKU

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA KOLA

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – SREDSTVA ZA SPOLJNO PRANJE VAGONA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –OPRAVKA ELEKTRIČNO-ELEKTRONSKIH DJELOVA I OPREME ZA EMV SERIJE 412/416

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –SREDNJA OPRAVKA 3 (TROJE) SPAVAĆIH KOLA TIPA "WLAB"

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –OPRAVKA OSOVINSKIH SLOGOVA I ZAMJENA MBT ZA LOKOMOTIVE 461

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – USLUGE SREDNJE OPRAVKE TROJE PUTNIČKIH KOLA TIPA "Z"

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – ZAMJENA TOČKOVA OSOVINA ZA CAF

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – MAŠINSKI DJELOVI ZA EMV SERIJE 412/416

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge – OPRAVKA OSOVINSKIH SLOGOVA I ZAMJENA MBT ZA LOKOMOTIVE 461

- Postupak jednostavne nabavke radova –RENOVIRANJE KANCELARIJA I TOALETA U DEPOU

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –USLUGE LICENCIRANIH FIRMI ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE U PODGORICI (SHODNO PLANU ZAŠTITE OBAVEZNO ŠTIOĆENIH OBJEKATA)

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –ZAMJENA TOČKOVA OSOVINA ZA CAF

- Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku usluge –ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA MDNAV5

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –ELEKTRO DJELOVI ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –OPRAVKA UREĐAJA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE 461

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

×