Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - REDOVNA OPRAVKA ELEKTROMOTORNOG VOZA EMV412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - NABAVKE I ZAMJENA STAKALA NA DEPOU

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - PIĆA I HRANE ZA VAGON RESTORAN I OSTALE POTREBE

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×