Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - ELEKTRO DJELOVI I OPREMA ZA PUTNIČKA KOLA

-IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE za otvoreni postupak javne nabavke usluge - TRANSPORT MATERIJALA, OPREME I REZERVNIH DJELOVA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - MAŠINSKI DJELOVI I SKLOPOVI ZA PUTNIČKA KOLA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - ŠPEDITERSKE USLUGE

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - TRANSPORT MATERIJALA, OPREME I REZERVNIH DJELOVA

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×