Štampaj


POSTUPCI U TOKU

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –ULJA I SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE

- Postupak jednostavne nabavke radova –RENOVIRANJE KANCELARIJA I TOALETA U DEPOU

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –USLUGE LICENCIRANIH FIRMI ZA OBEZBJEĐENJE IMOVINE U PODGORICI (SHODNO PLANU ZAŠTITE OBAVEZNO ŠTIOĆENIH OBJEKATA)

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –ZAMJENA TOČKOVA OSOVINA ZA CAF

- Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku usluge –ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA MDNAV5

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –ELEKTRO DJELOVI ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –OPRAVKA UREĐAJA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE 461

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

×