Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - DRUMSKI TRANSPORT MATERIJALA, OPREME I REZERVNIH DJELOVA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - REZERVNIH DJELOVA ZA PUTNIČKA KOLA

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - OPRAVKE UREĐAJA I SKLOPOVA ZA EMV 412/416

- IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke usluge - OPRAVKE UREĐAJA I SKLOPOVA ZA EMV 412/416

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×