Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - SREDNJE OPRAVKE ELEKTROMOTORNOG VOZA SERIJE 412/416 049/050

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKE UREĐAJA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKE UREĐAJA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 643

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKE UREĐAJA I SKLOPOVA ZA ELEKTROMOTORNOG VOZA SERIJE 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKE UREĐAJA I SKLOPOVA ZA PUTNIČKA KOLA

- IZMJENA (DOPUNA) 3 tenderske dokumentacije broj 8525 od 30.10.2018.godine

- IZMJENA (DOPUNA) 2 tenderske dokumentacije broj 8525 od 30.10.2018.godine

- IZMJENA (DOPUNA) tenderske dokumentacije broj 8525 od 30.10.2018.godine

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - VOZNIH KARATA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE POSTELJINE

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - SLUŽBENO VOZILO

 

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×