Štampaj


POSTUPCI U TOKU

- Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku usluge –ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA MDNAV5

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –ELEKTRO DJELOVI PUTNIČKIH KOLA TIPA “Y“

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA-ZIMSKA

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – ELEKTRO DJELOVI PUTNIČKIH KOLA TIPA "Y"

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – MAŠINSKI DJELOVI ZA LOKOMOTIVU 461

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – ELEKTRO DJELOVI PUTNIČKIH KOLA TIPA "Y"

- Postupak jednostavne nabavke usluge –OPREMA ZA SPAVAĆA I KUŠET KOLA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –SREDNJE OPRAVKE DVOJE PUTNIČKIH KOLA TIPA ''BCX''

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –SREDNJE OPRAVKE RESTORAN VAGONA "WR"

- Postupak jednostavne nabavke usluge –IZRADA DJELOVA PO UZORKU

- Postupak jednostavne nabavke usluge –PUNJENJA TONERA

- Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku –EURO DIZELA ZA LOKOMOTIVE

- Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku –GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – MBT (MONOBLOK TOČKOVI) Ø950 mm

×