Štampaj


POSTUPCI U TOKU

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - KOČIONE PAPUČE

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK javne nabavke robe - KOČIONI DISKOVI

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×