Štampaj


Posebne ponude

(VAŽI SAMO ZA LOKALNE VOZOVE)
DETALJNIJE CIJENE
RELACIJA CIJENA KARTE NA BLAGAJNI € CIJENA KARTE U VOZU €
Bar-Sutomore ili obratno
1,20
2,20
Bar-Virpazar ili obratno
1,20
2,20
Bar-Golubovci ili obratno
1,80
2,80
Bar-Podgorica ili obratno
2,30
3,30
Bar-Danilovgrad ili obratno
3,40
4,40
Bar-Nikšić ili obratno
3,50
4,50
Bar-Kolašin ili obratno
4,60
5,60
Bar-Mojkovac ili obratno
5,20
6,20
Bar-Bijelo Polje ili obratno
5,80
6,80
Sutomore-Podgorica ili obratno
2,00
3,00
Sutomore-Kolašin ili obratno
3,50
4,50
Sutomore-Mojkovac ili obratno
4,60
5,60
Sutomore-Bijelo Polje ili obratno
5,80
6,80
Sutomore-Danilovgrad ili obratno
3,00
4,00
Sutomore-Nikšić ili obratno
3,50
4,50
Podgorica-Danilovgrad ili obratno
1,20
2,20
Podgorica-Nikšić ili obratno
2,30
3,30
Podgorica-Kolašin ili obratno
3,00
4,00
Podgorica-Mojkovac ili obratno
3,50
4,50
Podgorica-Bijelo Polje ili obratno
3,50
4,50
Nikšić-Danilovgrad ili obratno
1,20
2,20
Nikšić-Virpazar ili obratno
3,50
4,50
Nikšić-Kolašin ili obratno
4,60
5,60
Nikšić-Mojkovac ili obratno
5,20
6,20
Kolašin-Virpazar ili obratno
3,50
4,50
Bijelo Polje-Mojkovac ili obratno
1,20
2,20
Bijelo Polje-Kolašin ili obratno
2,20
3,20
Bijelo Polje-Nikšić ili obratno
5,80
6,80
Bijelo Polje-Danilovgrad ili obratno
5,20
6,20

Napomena:
Kupovina vozne karte u vozu kod konduktera naplaćuje se na navedene cijene uz doplatu od 1 eura iz stanica gdje postoje putničke blagajne ( Bar, Sutomore, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje).

  • Osobe oštećenog vida kao i pratilac osobe oštećenog vida prevoze se po cijeni od 1 euro na svim relacijama na području Željezničkog prevoza Crne Gore, uz legitimaciju K-5a koju posjeduje samo osoba sa oštećenim vidom.
  • Osobe oboljele od multipleskleroze i srodnih bolesti prevoze se besplatno na svim relacijama na području Željezničkog prevoza Crne Gore uz legitimaciju K-5.

Željeznički prevoz Crne Gore je na osnovu redovnih voznih cijena uveo sljedeće promotivne cijene povratnih voznih karata za porodična putovanja. Uvedena je promotivna vozna karta za povratno putovanje porodice (bračni par i djeca do navršene 14 godine) vozom 6101/6104 na sljedećim relacijama:

  • Bijelo Polje (Lješnica) - Sutomore A/R 9 € po osobi (odrasli). Djeca do 6 godina besplatno. Djeca od 6 do 14 godina 5 €.
  • Mojkovac – Sutomore A/R 7 € po osobi (odrasli). Djeca do 6 godina besplatno. Djeca od 6 do 14 godina 4 €.
  • Kolašin – Sutomore A/R 9 € po osobi (odrasli). Djeca do 6 godina besplatno. Djeca od 6 do 14 godina 3 €.

Ova ponuda važi do 01.09.2019.godine.

×