Štampaj


MENADŽMENT ŽELJEZNIČKOG PREVOZA

Izvršni direktor

mr Nenad Babić, dipl. saobr. ing.
tel: +382(0)20 441 100
fax: +382(0)20 633 957
e-mail: nenad.babic@zpcg.me

Sekretar Društva

Ljubica Marković, dipl. pravnik
tel: +382(0)20 441 351
fax: +382(0)20 441 236
e-mail: ljubica.markovic@zpcg.me

Savjetnik Izvršnog direktora

mr Sadžid Nuhodžić, dipl. maš. inž.
tel: +382(0)20 441 105
fax: +382(0)20 441 106
e-mail: sadzid.nuhodzic@zpcg.me

Pomoćnik Izvršnog direktor za ekonomske i pravne poslove i EU/MFI projekte

mr Đorđe Kaluđerović, dipl. ecc.
e-mail: djordje.kaludjerovic@zpcg.me

Direktor Sektora za lokalni prevoz putnika

Ilinka Pavićević, dipl. maš. inž.
tel: +382(0)20 441 105
fax: +382(0)20 441 106
e-mail: ilinka.pavicevic@zpcg.me

Direktor Sektora za međunarodni prevoz putnika

Rajka Marinović , spec. struk. ecc.
tel: +382(0)20 441 370
fax: +382(0)20 441 234
e-mail: rajka.marinovic@zpcg.me

Direktor Sektora za tehničke poslove

Radovan Mujović, dipl.inž.maš.
tel: +382(0)20 441 105
e-mail: radovan.mujovic@zpcg.me

Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove

Ivana Bubanja, dipl.ecc.
tel: +382(0)20 441 310
tel: +382(0)20 441 473
e-mail: ivana.bubanja@zpcg.me

Rukovodilac Službe za informatiku i razvoj

Neda Radulović, dipl. matematičar
tel: +382(0)20 441 113
e-mail: neda.radulovic@zpcg.me

Rukovodilac Službe unutrašnje kontrole

Saša Popović, spec. struk. maš. inž.
tel: +382(0)20 441 115
e-mail: sasa.popovic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za javne nabavke

mr Slavica Pavićević, dipl. ecc.
tel: +382(0)20 441 384
fax: +382(0)20 441 238
e-mail: slavica.pavicevic@zpcg.me

Rukovodilac Službe za kontrolu prihoda i OJP

mr Miloš Radulović, spec. struk. ecc.
tel: +382(0)20 441 360
e-mail: milos.radulovic@zpcg.me

Menadžer za ljudske resurse

Aleksandar Smolović, Spec. sci politikolog
tel: +382(0)20 441 134
e-mail: aleksandar.smolovic@zpcg.me

PR menadžer

Ana Božović , prof. engleskog jezika i književnosti
tel: +382(0)20 441 117
mob: +382 063 228 050
e-mail: info@zpcg.me


 
×