Štampaj


Cijene karata u lokalnom saobraćaju sa popustom

(VAŽI SAMO ZA LOKALNE VOZOVE)
DETALJNIJE CIJENE KARATA SA POPUSTOM
RELACIJA (U ZONI) CIJENA KARTE NA BLAGAJNI € CIJENA KARTE U VOZU €
Bar-Virpazar ili obratno
1,00
2,00
Bar-Podgorica ili obratno
2,00
3,00
Bar-Danilovgrad ili obratno
3,00
4,00
Bar-Nikšić ili obratno
4,00
5,00
Bar-Kolašin ili obratno
4,00
5,00
Bar-Mojkovac ili obratno
4,50
5,50
Bar-Bijelo Polje ili obratno
5,00
6,00
Sutomore-Kolašin ili obratno
4,00
5,00
Sutomore-Nikšić ili obratno
4,00
5,00
Sutomore-Mojkovac ili obratno
4,50
5,50
Podgorica-Danilovgrad ili obratno
1,00
2,00
Podgorica-Nikšić ili obratno
2,00
3,00
Podgorica-Bratonožići ili obratno
1,00
2,00
Podgorica-Nikšić ili obratno povratna karta
3,00
4,00
Podgorica-Nikšić ili obratno 7-dnevna karta
14,00
/
Podgorica-Bar ili obratno 7-dnevna karta
14,00
/
Podgorica-Kolašin ili obratno
2,00
3,00
Podgorica-Mojkovac ili obratno
2,50
3,50
Podgorica-Bijelo Polje ili obratno
3,00
4,00
Nikšić-Danilovgrad ili obratno
1,00
2,00
Nikšić-Virpazar ili obratno
3,00
4,00
Nikšić-Kolašin ili obratno
4,00
5,00
Nikšić-Mojkovac ili obratno
4,50
5,50
Nikšić-Sutomore ili obratno povratna karta
5,00
6,00
Kolašin-Virpazar ili obratno
3,00
4,00
Bijelo Polje-Mojkovac ili obratno
1,00
2,00
Bijelo Polje-Kolašin ili obratno
2,00
3,00
Bijelo Polje-Nikšić ili obratno
5,00
6,00
Bijelo Polje-Danilovgrad ili obratno
4,00
5,00
×