Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI ZA 2011. GODINU

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 34/11- 
Revizija projekta obnove voznog parka i isplate otpremnina za tehnološke viškove

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 33/11 – 
Dodatne usluge za redovnu opravku putničkih kola serije Wlab ranga so

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 32/11 – 
Dodatni rezervni djelovi za redovnu opravku putničkih kola

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 31/11 – 
Opravke sklopova vučenih voznih sredstava - putničkih kola

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 30/11 za partiju br. 1, 3, 4 – 
Rezervni djelovi za vučna i vučena vozna sredstva

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 30/11 za partiju br. 2 – 
Rezervni djelovi za vučna i vučena vozna sredstva

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 29/11 za partiju br. 1 – 
Opravke sklopova vučenih voznih sredstava – putničkih kola

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 29/11 za partiju br. 2 – 
Opravke sklopova vučenih voznih sredstava – putničkih kola

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 28/11 – 
Rezervni djelovi za vučna i vučena vozna sredstva

- NOVA ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 27/11 – 
Redovna opravka dva elektromotorna voza EMV 412/416 041/042 i EMV 412/416 045/046

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ŽPCG PROJEKAT OBNOVE VOZNOG PARKA 
EMV-A

INVITATION FOR TENDERS ZPCG ROLLING STOCK RENEWAL PROJECT

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 26/11 – 
Djelovi za opravku na lokomotivi 461-035

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 25/11 – 
Dodatni radovi za opravku na lokomotivi 461-035

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA PO POZIVU br. 3 – 
Servisiranje i tekuće opravke za putničke automobile

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA PO POZIVU br. 3 – 
Servisiranje i tekuće opravke za putničke automobile

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 24/11 – 
Usluga

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 23/11 – 
Zamjene monoblok točkova i produženje roka redovne opravke putničkih kola

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 22/11 – 
Kancelarijski materijal, toneri i kertridži

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 21/11 – 
Usluge

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 20/11 – 
Osiguranje zaposlenih i putnika

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 19/11 – 
Transport željezničkih voznih sredstava putničkih kola (spavaćih, kušet i sjedećih), emv i lokomotiva

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 18/11 – 
Radna (ljetnja) odjeća i zaštitna odjeća i obuća

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA UGOVORA br. 17/11 za partiju br. 2 – 
Špediterske usluge

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 17/11 za partiju br. 1 – 
Špediterske usluge

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 16/11 – 
Gorivo za putničke automobile

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA za pregovarački postupak br. 2 – 
Piće i hrana za potrebe vagon restorana na relaciji Bar - Beograd - Bar

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 15/11 – 
Obavljanje prethodnih, periodičnih i vanrednih ljekarskih pregleda

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 14/11 – 
Monoblok točkovi i kočioni diskovi

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 13/11 – 
Nafte, razna ulja i maziva i lož ulja

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 12/11 – 
Transport materijala, opreme i rezervnih djelova

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 11/11 – 
Razni obrasci

- ODLUKA O DODJELI br. 10/11 – 
Vozne karte

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 9/11 – 
Sredstva za pranje vagona

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 8/11 – 
Sredstva za čišćenje i održavanje higijene

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 7/11 za partiju 2 –
Redovna opravka putničkih vagona (kola)

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 7/11 za partije 1 i 3 – 
Redovna opravka putničkih vagona (kola)

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA 6/11 – 
Osiguranje željezničkih voznih sredstava

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA 5/11 – 
Smještaj i boravak vozopratnog osoblja u Beogradu i Subotici

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 5/11 za partiju 2 –
Smještaj i boravak vozopratnog osoblja u Beogradu i Subotici

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA 4/11 – 
Piće i hrana za potrebe vagon restorana na relaciji Bar-Beograd-Bar

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br 3/11 – 
Nafta, raznih ulja i maziva i lož ulja

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 2/11 – 
Radna odjeća

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 1/11 – 
Kočioni umetci za održavanje voznih sredstava

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA – 
Opravka osovinskih sklopova (zamjena monoblok točkova) na lokomotivi 461-035


×