Štampaj


Cijene karata u lokalnom saobraćaju sa popustom

(VAŽI SAMO ZA LOKALNE VOZOVE)
DETALJNIJE CIJENE
RELACIJA CIJENA KARTE NA BLAGAJNI € CIJENA KARTE U VOZU €
Bar-Virpazar ili obratno
1,20
2,20
Bar-Podgorica ili obratno
2,30
3,30
Bar-Danilovgrad ili obratno
3,50
4,50
Bar-Nikšić ili obratno
3,50
4,50
Bar-Kolašin ili obratno
4,60
5,60
Bar-Mojkovac ili obratno
5,20
6,20
Bar-Bijelo Polje ili obratno
5,80
6,80
Sutomore-Kolašin ili obratno
3,50
4,50
Sutomore-Nikšić ili obratno
3,50
4,50
Sutomore-Mojkovac ili obratno
4,60
5,60
Podgorica-Danilovgrad ili obratno
1,20
2,20
Podgorica-Nikšić ili obratno
2,30
3,30
Podgorica-Bratonožići ili obratno
1,20
2,20
Podgorica-Nikšić ili obratno povratna karta
4,10
5,10
Podgorica-Kolašin ili obratno
3,00
4,00
Podgorica-Mojkovac ili obratno
3,50
4,50
Podgorica-Bijelo Polje ili obratno
3,50
4,50
Nikšić-Danilovgrad ili obratno
1,20
2,20
Nikšić-Virpazar ili obratno
3,50
4,50
Nikšić-Kolašin ili obratno
4,60
5,60
Nikšić-Mojkovac ili obratno
5,20
6,20
Nikšić-Sutomore ili obratno povratna karta
6,30
7,30
Kolašin-Virpazar ili obratno
3,50
4,50
Bijelo Polje-Mojkovac ili obratno
1,20
2,20
Bijelo Polje-Kolašin ili obratno
2,30
3,30
Bijelo Polje-Nikšić ili obratno
5,80
6,80
Bijelo Polje-Danilovgrad ili obratno
5,20
6,20
×