Štampaj


POSTUPCI U TOKU

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - ZIMSKA SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - PIĆE I HRANA (ZA VAGON RESTORAN I OSTALE POTREPŠTINE)

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - ORŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA MDNAV5

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - ELEKTRO-ELEKTRONSKIH DJELOVA ZA EMV PROIZVOĐAČA CAF

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe -  ELEKTRO DJELOVA I UREĐAJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe -  MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge - OPRAVKA MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge -  OPRAVKE ELEKTRO DJELOVI ZA LOKOMOTIVE SERJE 461

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA DIZEL-ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE (DEL) SERIJE 643

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge –  OPRAVKA MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA EMV SERIJE 412 416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - MAŠINSKIH DJELOVA I SKLOPOVA ZA EMV SERIJE 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe - EL. UREĐAJA I SKLOPOVA ZA EMV 412/416

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke usluge –  SMJEŠTAJ I BORAVAK VOZOPRATNOG OSOBLJA U BEOGRADU

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke roba -  EKO DIZEL

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA za otvoreni postupak javne nabavke robe – MONOBLOK TOČKOVI

 

 

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×