Štampaj
OBJAVLJENO: 20.06.2022.

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ŽPCG

Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je održana dana 17.06.2022. godine.

Skupštini je prisustvovalo 95,9655% akcionara sa pravom glasa i 95,9655% akcionara je glasalo za: Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica za 2021. godinu, Odluku o usvajanju Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu, Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvršenju Godišnjeg plana unutrašnje revizije za 2021. godinu, Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Društva, Odluku o izboru članova Odbora direktora Društva, Politiku naknada i Odluku o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2022. godinu.

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara za članove Odbora direktora Društva su izabrani:

  • Dragoljub Radošević, predstavnik državnog kapitala,
  • Miralem Redžepagić, predstavnik državnog kapitala,
  • Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,
  • Novak Sokić, predstavnik državnog kapitala i
  • Marko Bertanjoli, predstavnik manjinskih akcionara.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj dana 17.06.2022. godine, jednoglasno je za predsjednika Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica izabran Dragoljub Radošević.

Na sjednici Skupštine je za nezavisnog revizora Društva za 2022. godinu imenovan Crowe MNE d.o.o. Podgorica.

×