Štampaj
OBJAVLJENO: 07.04.2023.

Obavještenje o sazivanju Ponovljene XVI Vanredne Skupštine akcionara

Obavještenje o sazivanju Ponovljene XVI Vanredne Skupštine akcionara sa odlukama i predlozima odluka

Obavještenje o sazivanju Ponovljene XVI Vanredne Skupštine akcionara

Odluka Odbora o razrešenju članova OD

Odluka Skupštine o razrješenju članova OD

Odluka Odbora o izboru članova OD

Odluka Skupštine o izboru članova OD

×