Štampaj
OBJAVLJENO: 14.09.2021.

Umanjena cijena prevoza bicikala

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica uz inicijativu NVO Biciklo.me, a prepoznajući značaj korišćenja bicikala u sportsko-rekreativne svrhe kao i benefita koje korišćenje bicikala ima za zaštitu životne sredine, sa zadovoljstvom obavještava sve zainteresovane korisnike naših usluga da je cijena prevoza bicikala umanjena kako slijedi:

  • Bicikl sa jednim sjedištem, masa 20kg – 2 EUR;
  • Bicikl sa pomoćnim motorom i jednim sjedištem, masa 40 kg – 2.5 EUR.

S obzirom na ograničene kapacitete sa kojima ŽPCG trenutno raspolaže, prevoz bicikala sa jednim sjedištem i bicikala sa pomoćnim motorom i jednim sjedištem dozvoljen je pod sljedećim uslovima:

  • Kada saobraća voz sa klasičnom garniturom, bicikl se ne prima na prevoz;
  • Kada saobraća voz u sastavu CAF garniture prima se najviše pet bicikala;
  • Kada saobraća voz u sastavu EMV-412/416 garniture, prima se najviše deset bicikala, po pet u oba prtljažnika.

Naplata prevoznih troškova za prevoz bicikla vrši se isključivo od strane konduktera prije započetog putovanja ili u vozu.

Drago nam je da na ovaj način, shodno našim trenutnim mogućnostima, doprinesemo podizanju svijesti o benefitima korišćenja bicikala i promociji ekoloških vidova mobilnosti.


Mjesto za bicikla u CAF garnituri


Mjesto za bicikla u 412/416 garnituri

×