Štampaj
OBJAVLJENO: 13.09.2021.

Dan ŽPCG i mašinovođa Crne Gore

Od prvog prevoza putnika željeznicom, rođendana evropske željeznice, 27. septembra 1825. godine, kada je engleski konstruktor i pronalazač Džordž Stivenson isprobao svoju parnu lokomotivu na pruzi Stokton – Darlington do dolaska prvoga voza, austrougarskom prugom, na teritoriju današnje Crne Gore prošlo je sedamdeset i šest godina. Sedam godina kasnije 1908. godine u saobraćaj je puštena prva crnogorska pruga uskog kolosijeka Bar – Virpazar.

Na današnji dan, 13. septembra 1908. godine, prva lokomotiva prispjela je iz Bara u Virpazar pa se upravo ovaj dan obilježava kao Dan društva ŽPCG i Dan mašinovođa Crne Gore.

Svjesni izazova sa kojima se željeznički sistem susreće u svakodnevnom poslovanju, a imajući u vidu da željeznica predstavlja ekološko, održivo, bezbjedno i komforno prevozno sredstvo, Ministarstvo kapitalnih investicija, Direktorat za željeznički saobraćaj i sve željezničke kompanije će nastaviti da predano rade na unapređenju svih segmenata željezničkog sistema u cilju konstantnog unapredjenja kvaliteta poslovanja željezničkih preduzeća, bezbjednosti i usluga željezničkog prevoza.

Ovom prililkom svim dragim kolegama željezničarima i mašinovođama Crne Gore želimo srećan ovaj dan i Evropsku godinu željeznice.

×